multiblog.hu család tagja

Válassz.hu

Szavazz, voksolj kedvedre, a legkülönfélébb kérdésekre. Vagy akár te is szavaztass!

Magyarországi népszavazások

A népszavazás lehet országos, illetve helyi, előbbi esetben ügydöntő (azaz az Országgyűlésre nézve kötelező érvényű). Másik csoportosítás szerint pedig létezik kötelező és fakultatív népszavazás.Magyarországon a népszavazás és az európai polgári kezdeményezés alapvető szabályait és elveit az Alaptörvény fekteti le 8. cikkében. A részletes szabályokról a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény rendelkezik.

A kötelezően elrendelt népszavazás szabályai:

200 000 választópolgár kezdeményezésére az Országgyűlés köteles elrendelni az ügydöntő népszavazást. Az Országgyűlés ekkor végrehajtó szerepbe kényszerül, az Országgyűlésnek 30 napon belül el kell rendelnie, a köztársasági elnöknek 15 napon belül ki kell tűznie az ügydöntő népszavazást. Az ilyen kötelezően elrendelt népszavazás csak ügydöntő lehet. Az Országgyűlés három évig nem hozhat az ügydöntő népszavazások eredményével ellentétes határozatokat, törvényeket.

A fakultatív népszavazás szabályai:

Az Országgyűlés mérlegelés alapján is dönthet ügydöntő népszavazás elrendeléséről, ha azt a köztársasági elnök, a Kormány, legalább 100 ezer, de kevesebb mint 200 ezer választópolgár kezdeményezi. Fakultatív népszavazás esetén az Országgyűlésnek 30 napon belül kell döntenie, hogy helyt ad-e a kezdeményezésnek. Az Országgyűlés népszavazást elrendelő határozatában fel kell tüntetni a népszavazásra bocsátott, a kezdeményezésben szereplő konkrét kérdést, valamint rendelkezni kell a népszavazás költségvetéséről is.

TILTOTT TÁRGYAK:
NEM LEHET ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁST TARTANI
 • A) AZ ALAPTÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ KÉRDÉSRŐL;
 • B) A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSRŐL, A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL, KÖZPONTI ADÓNEMRŐL, ILLETÉKRŐL, JÁRULÉKRÓL, VÁMRÓL, VALAMINT A HELYI ADÓK KÖZPONTI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY TARTALMÁRÓL;
 • C) AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK, A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK, VALAMINT AZ EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYEK TARTALMÁRÓL;
 • D) NEMZETKÖZI SZERZŐDÉSBŐL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGRŐL;
 • E) AZ ORSZÁGGYŰLÉS HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ SZEMÉLYI ÉS SZERVEZETALAKÍTÁSI KÉRDÉSRŐL;
 • F) AZ ORSZÁGGYŰLÉS FELOSZLÁSÁRÓL;
 • G) KÉPVISELŐ-TESTÜLET FELOSZLATÁSÁRÓL;
 • H) HADIÁLLAPOT KINYILVÁNÍTÁSÁRÓL, RENDKÍVÜLI ÁLLAPOT ÉS SZÜKSÉGÁLLAPOT KIHIRDETÉSÉRŐL, VALAMINT MEGELŐZŐ VÉDELMI HELYZET KIHIRDETÉSÉRŐL ÉS MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL;
 • I) KATONAI MŰVELETEKBEN VALÓ RÉSZVÉTELLEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSRŐL;
 • J) KÖZKEGYELEM GYAKORLÁSÁRÓL.

  Forrás: wikipedia.hu

Itt Bloggerbirodalom épül!
Csatlakozz te is!